Skip to main content
 

Nazywam się Konrad Rydzewski

Zdecydowałem się zostać adwokatem z potrzeby pomocy innym osobom.
Rolą adwokata jest bowiem pomaganie każdemu, kto potrzebuje pomocy prawnej.
Nawet moja córka wie, że moja praca polega na pomaganiu innym.
Serdecznie zachęcam Państwa do kontaktu. Rozwiążmy Wasze problemy razem.

 

Leges ab omnibus intellegi debent (C.1.14.9) – Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich*
(a jeżeli któraś jest dla Ciebie niezrozumiała to zapraszam na spotkanie)

 

Praktyka czyni mistrza

Doświadczenie zawodowe w kancelarii adwokackiej zacząłem zbierać już w trakcie studiów prawniczych, kiedy w sierpniu 2013 roku rozpocząłem praktyki studenckie w jednej z renomowanych szczecińskich kancelarii. Ta współpraca trwała nieprzerwanie przez ponad 9 lat.
Od października 2019 roku prowadzę indywidualną praktykę adwokacką i reprezentuję Klientów przed Sądami i innymi organami.

1
1
 

Adwokat Konrad Rydzewski


Usługi na najwyższym poziomie.
W jakości której oczekujesz.

Odszkodowania i wypadki komunikacyjne

Moim głównym zainteresowaniem prawnym jest pomoc osobom pokrzywdzonym i poszkodowanym w wypadkach komunika-cyjnych a także w innych sytuacjach, w których dochodzi do powstania szkody majątkowej lub szkody na osobie.
Posiadam duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadość- uczynienia z tytułu szkód majątkowych oraz szkód na osobie zarówno w postępowaniu przed ubezpieczycielem jak też na drodze sądowej w procesie karnym i cywilnym.

Sprawy karne – przestępstwa i wykroczenia

Od kiedy posiadam uprawnienia do występowania w sprawach sądowych oraz przed organami ścigania jestem gotowy do świadczenia pomocy osobom podejrzanym, oskarżonym i skazanym w sprawach karnych dotyczących przestępstw i wykroczeń. Jako adwokat jestem także osobą, z którą osoba pozbawiona wolności może nawiązać pierwszy kontakt.
Reprezentuję także osoby pokrzywdzone przestępstwem w toku całego postępowania karnego, począwszy od złożenia zawiado-mienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa aż do prawomocnego skazania sprawcy.

Sprawy cywilne – majątkowe oraz niemajątkowe

Reprezentuję klientów, zarówno po stronie powoda jak też pozwanego w sporach cywilnych takich jak spory o zapłatę, o wydanie rzeczy, odwołanie darowizny, zniesienie współwłasności oraz wiele wiele innych.
Moja pomoc w sprawach cywilnych dotyczy także sporządzania zażaleń, apelacji oraz skarg kasacyjnych lub innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Sprawy spadkowe

Pomagam moim Klientom w uregulowaniu spraw spadkowych po zmarłych małżonkach, rodzicach, dziadkach lub innych bliskich osobach.
Moja pomoc dotyczy spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku oraz inne. Doradzam także Klientom kiedy warto jest skorzystać z pomocy notariusza, a także kiedy konieczna jest droga sądowa.

Sprawy rozwodowe oraz rodzinne

Pomagam Klientom w najbardziej wrażliwych sprawach – sprawach o rozwód, separację oraz sprawach rodzinnych takich jak sprawy o alimenty, o wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie oraz egzekwowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Sprawy gospodarcze

Jestem gotowy wspierać wszelkiego rodzaju przedsiębiorców oraz inne podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym.
W ramach pomocy w sprawach gospodarczych reprezentuję swoich Klientów w sporach sądowych, rozmowach ugodowych, analizuję gotowe umowy a także sporządzam projekty umów oraz pomagam w rejestracji spółek.

 • porady prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • analiza umów
 • sporządzanie projektów umów
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z polis OC / AC
 • odzyskiwanie z polisy OC zadośćuczynienia zapłaconego pokrzywdzonemu w sprawie karnej
 • dochodzenie zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie
 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych
 • sprawy rozwodowe
 • sprawy spadkowe
 • prowadzenie spraw w języku angielskim
 • reprezentacja w sprawach komorniczych
 • sporządzanie apelacji, zażaleń, odwołań
 • rejestracja spółek
 • dochodzenie wierzytelności
 • odwołanie darowizny
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy komornicze
 • kierowanie prywatnych aktów oskarżenia
 • wnoszenie pozwu wzajemnego
 • adwokat Chojna
 • adwokat Szczecin
 • składanie skarg na przewlekłość postępowania
 • wypadki komunikacyjne

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (D.1.3.17) – Znać prawa to nieznaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari (D.48.19.5 pr.) – Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego

Ius est ars boni et aequi (D.1.1.1 pr.) – Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne

W toku prowadzonych spraw zawsze jestem w kontakcie z Klientem.

Zapewniam kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, przez profil na Facebooku, Whats’app lub inne komunikatory. W wysokości mojego wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy uwzględniam
konieczność spotkań osobistych z Klientami oraz kontaktów telefonicznych lub przez komunikatory

Jestem gotowy do świadczenia pomocy prawnej w języku angielskim, którym posługuję się płynnie w mowie i piśmie

Po ukończeniu odpowiednich kursów przygotowawczych zdobyłem certyfikaty CAE
(Cambridge Advance in English) oraz TOLES (Test Of Legal English Skills) na poziomie Higher

Każda sprawa to dla mnie nowe wyzwanie

Do powierzonych mi spraw podchodzę nieszablonowo, zawsze szukając najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.

Prowadzę sprawy cywilne z obszaru całej Polski

Dzięki wprowadzonym w czasie pandemii w 2020 roku rozprawom on-line jestem gotowy do reprezentacji Klientów w sprawach cywilnych przed dowolnym Sądem Rejonowym, Okręgowym lub Apelacyjnym w Polsce.